foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

I półrocze: 1 września 2021 r. – 31 stycznia 2022 r.

II półrocze: 1 lutego 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.

 

1 września 2021 r.

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6 września 2021 r.

zebranie z rodzicami uczniów kl. I – IV

7 września 2021 r.

zebranie z rodzicami uczniów kl. V – VIII

7 września 2021 r.

zebranie Rady Rodziców kl. I - VIII (sprawy organizacyjne)

4 listopada 2021 r.

zebranie z rodzicami

22 grudnia 2021 r.

zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII, poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

23 – 31 grudnia 2021 r.

zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2022 r.

zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I półrocze

17 - 30 stycznia 2022 r.

ferie zimowe

8 lutego 2022 r.

zebranie z rodzicami – podsumowanie I półrocza

24 marca 2022 r.

konsultacje dla rodziców

14 – 19 kwietnia 2022 r.

wiosenna przerwa świąteczna

.. maja 2022 r.

egzamin ósmoklasisty – j. polski

.. maja 2022 r.

egzamin ósmoklasisty – matematyka

.. maja 2022 r.

egzamin ósmoklasisty – j. obcy nowożytny

20 maja 2022 r.

zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII, poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

14 czerwca 2022 r.

poinformowanie uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisanie ich do dziennika

21 czerwca 2022 r.

zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za rok szkolny 2021/2022

24 czerwca 2022 r.

zakończenie roku szkolnego 2021/2022

2023 Copyright My School Rights Reserved