Dyrektor szkoły

Karolina Linek

 

 

 

Zastępca dyrektora

Hanna Kaźmierczak