Program realizacji
Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
na rok szkolny 2020/2021
w Szkole Podstawowej
im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach