foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dążymy do tego,
aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym,
posiadającym rzetelną wiedzę,
przygotowanym do godnego, mądrego życia.



Nasza szkoła jest OK!

W 2017 r. zdobyliśmy tytuł i certyfikat Szkoły Uczącej Się.

Czytaj dalej

Harcerstwo

W naszej szkole działa ZHP - I Szczep im. Janusza Korczaka.

Czytaj dalej

Pozytywna dyscyplina

.

Czytaj dalej

Szkoła kompetencji

.

Czytaj dalej

 

Procedury  korzystania ze świetlicy w czasie pandemii COVID -19

 

 1. W świetlicy znajduje się środek do dezynfekcji w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 3. Zaleca się, w miarę możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu
  na terenie szkolnym i pozaszkolnym,  z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 4. W miarę możliwości nauczyciel świetlicy zapewnia bezpieczne odstępy pomiędzy uczniami przebywającymi między sobą. W innym przypadku uczniowie zakładają maski.
  5. W czasie zajęć dzieci korzystają z własnych przyborów, nie wymieniają się przyborami między sobą.
  6. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny:  ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  7. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć ( nie rzadziej, niż co godzinę trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
  8. Należy ograniczyć zajęcia i gry kontaktowe, w których nie można zachować dystansu.
  9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
  10. W świetlicy znajdują tylko przedmioty, przybory, pomoce dydaktyczne i sprzęt, który można skutecznie umyć lub dezynfekować (pozostały rzeczy należy usunąć na czas epidemii).
  11. Uczniowie wchodzą do świetlicy po drugim dzwonku na lekcje. W czasie przerwy przed świetlicą przebywają na korytarzu przy swojej klasie pod opieką nauczyciela dyżurującego.
  12. W świetlicy może przebywać maksymalnie 25 uczniów.
  13. Ze świetlicy w pierwszej kolejności korzystają uczniowie dowożeni szkolnym autobusem.
  14. W razie sprawowania opieki nad uczniami w czasie zastępstw, nauczyciel świetlicy idzie do sali lekcyjnej, w której powinni przebywać uczniowie zgodnie ze swoim planem lekcji.
  15. Ze względu na bezpieczeństwo, rodzice zobowiązani są do odbioru dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych.
  16. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do zapoznania z niniejszym regulaminem, uczniów i ich rodziców. Fakt zapoznania się z regulaminem rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

„DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ.
MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW.
MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA.
MA PRAWO DO SZACUNKU…”

                                                                  Janusz  Korczak

PEDAGOG SZKOLNY 

Hanna Kaźmierczak - dostępna w razie potrzeby w godzinach pracy wicedyrektora

 

Kinga Purgat

 

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

 

8.00 – 8.55

 

 

 

 

 

 

 

2.

8.55 – 9.50

 

 

 

 

PEDAGOG

 

PEDAGOG

3.

 

9.50 – 10.45

 

 

 

PEDAGOG

 

PEDAGOG

4.

 

10.45 -11.50

.

 

 

PEDAGOG

 

 

5.

 

11.50- 12.45

 

 

PEDAGOG

 

 

 

6.

12.45 -13.40

 

PEDAGOG

 

PEDAGOG

 

 

.

 

7.

13.40 -14.35

 

 

 

 

PEDAGOG

 

 

PSYCHOLOG

Mirosława Januszewska

 

DROGI UCZNIU, możesz skorzystać z naszej pomocy, jeśli:

 • jesteś samotny i czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • masz trudności w nauce,
 • masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać.

 

DROGI RODZICU, możesz skorzystać z naszej pomocy, jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka,
 • jest coś, co Cię niepokoi u dziecka,
 • chcesz porozmawiać o Twoich relacjach z dzieckiem,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

WAŻNE TELEFONY !

                                                                                                

Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży  

116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

   0 800 121 212

Niebieska Linia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 0 800 12 - 00 -  02

Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców

  42   682- 28 – 37

Policyjny Telefon Zaufania

 0 800 120 226

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.

 54 282 61 54

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 w Aleksandrowie Kujawskim

  (54) 282 - 55 – 55

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku

54 413 50 95

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu.

56 679 58 12

 

*****************************

 

Źródło: Miesięcznik "Dyrektor Szkoły" - "Gazetka dla Rodziców" nr 7/2020

*****************************

*****************************

E-szkoła - poradnik dla rodziców

 

Lp.

Klasa

Liczba uczniów

Dziewczęta

Chłopcy

Wychowawca

Sala lekcyjna

1

Ia

 
24

11

13

Dorota Świtońska


5

2

I b


19

9

10

Alina Kruszka

 
7

3

II a

 
13

6

7

Anna Łoś

 
1

4

II b

17


5

12

Elżbieta Bąk


4

5

III a


 16

8

8

Iwona Wypij

 
3

6

 III b

 
14

9

5

Dorota Stanicka

 
2

7

IV a


18

11

7

Kamila Kurnatowska

 
25

8

IV b

 
17

11

6

Joanna Wesołowska

 
22

9

V


27

10

17

Monika Małecka

 
23

10

VI

 
14
 
8

6

Anna Stanek

 
40

11

VII a


 26

12

14

Marek Drużyński


28

12

VII b


 15
 
7

8

Kamila Żurawska

 
20

13

VIII a

 
28
 
8

18

Krystian Linek
 
29

14

VIII b

 
15

7

8

Karolina Tubielewicz

 
41

15

VIII c

 
12
 
7

5

Kamila Drużyńska 

 
42

RAZEM


 273
 
130
 
143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

I półrocze: 1 września 2021 r. – 31 stycznia 2022 r.

II półrocze: 1 lutego 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.

 

1 września 2021 r.

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6 września 2021 r.

zebranie z rodzicami uczniów kl. I – IV

7 września 2021 r.

zebranie z rodzicami uczniów kl. V – VIII

7 września 2021 r.

zebranie Rady Rodziców kl. I - VIII (sprawy organizacyjne)

4 listopada 2021 r.

zebranie z rodzicami

22 grudnia 2021 r.

zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII, poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

23 – 31 grudnia 2021 r.

zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2022 r.

zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I półrocze

17 - 30 stycznia 2022 r.

ferie zimowe

8 lutego 2022 r.

zebranie z rodzicami – podsumowanie I półrocza

24 marca 2022 r.

konsultacje dla rodziców

14 – 19 kwietnia 2022 r.

wiosenna przerwa świąteczna

.. maja 2022 r.

egzamin ósmoklasisty – j. polski

.. maja 2022 r.

egzamin ósmoklasisty – matematyka

.. maja 2022 r.

egzamin ósmoklasisty – j. obcy nowożytny

20 maja 2022 r.

zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII, poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych

14 czerwca 2022 r.

poinformowanie uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisanie ich do dziennika

21 czerwca 2022 r.

zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za rok szkolny 2021/2022

24 czerwca 2022 r.

zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej

 w Stawkach

 

 

Pomocne materiały, poradniki, strony internetowe

1.

Portal internetowy MEN Bezpieczna szkoła +  

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ 

2.

 Kampania „Mama, tata, tablet”prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

http://mamatatatablet.pl/campaign/ 

3.

Bezpieczne media  - poradnik dla rodziców 

        

4.

 „Bezpieczeństwo DZIECI ONLINE” Kompendium dla rodziców i profesjonalistów

 

5.

 Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowychSzczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań

  

 6.

„Dajemy dzieciom siłę” kursy on-line dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie 

https://www.edu.fdds.pl/

 

Ważne telefony

1.

Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

2.

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży
(Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.)

507 832 741

3.

Telefon alarmowy (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna)

112

4.

telefon zaufania dla osób potrzebujących wsparcia „Dajemy Dzieciom Siłę”

116 111

5.

telefon zaufania dla osób potrzebujących wsparciaPolskie Towarzystwo Psychologiczne

116 123

6.

Niebieska Linia (dla ofiar przemocy)

800 120 002

6.

Numer telefonu zaufania  ITAKA

800 70 22 22

7.

Pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemocy  i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

800 100 100

8.

"POMARAŃCZOWA LINIA" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się

801 140 068

9.

Ogólnopolski telefon zaufania „narkotyki- narkomania”

800 120 289

 10.

Dyzurnet.pl  punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

801 615 005

 

 

Zarządzenia

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany terminu ferii zimowych

 

Regulaminy

 

Lp.

Nazwa

Plik do pobrania

Data publikacji
i status

1.

REGULAMIN DOWOZÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W STAWKACH

 

 

 

6.03.2018 r.

OBOWIĄZUJE

2.

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

25.10.2020 r.

OBOWIĄZUJE

 

 

Wydarzenia związane z Patronką szkoły

 

 

Konferencja naukowa ,,Maria Danilewicz Zielińska - próby przywołań" (Książnica Kopernikańska)

 

           28 maja 2004 r. w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa ,,Maria Danilewicz Zielińska - próby przywołań" zorganizowana przez Instytut Literatury Polskiej przy Uniwersytecie M. Kopernika. Nasza szkoła od początku otrzymania informacji o konferencji aktywnie włączyła się do pomocy w organizacji. Zorganizowaliśmy wystawę poświęconą życiu i twórczości Patrona szkoły - Marii Danilewicz Zielińskiej. Wystawa  ,,gościła" w murach Książnicy przez 2 tygodnie. Małgorzata Wdowczyk - dyrektor szkoły przygotowała wykład ,,Listy, które ocalały" oraz odczytała referat Krzysztofa Głuchowskiego z Brazylii ,,Czarodziej polskiego słowa". Muzyczną oprawę wydarzenia zapewnił chór szkolny, prezentując pieśni patriotyczne i ludowe. Podczas konferencji mieliśmy okazję poznać przyjaciół Patrona, m.in. Bolesława Taborskiego z Londynu oraz  Floriana Śmieję z Kanady. 

 Nadanie nazwy ulicy łączącej Aleksandrów ze Stawkami  - aleja Marii Danilewicz Zielińskiej

 

        14 czerwca 2004 r. w auli Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz XV sesja Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. W porządku obrad znalazł się tylko jeden punkt - podjęcie uchwały w sprawie nadania części ulicy Wojska Polskiego, łączącej Stawki z Aleksandrowem, nazwy  aleja Marii Danilewicz Zielińskiej. Pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk przedstawiła referat ,,Rola Patrona Szkoły w realizacji Programu Wychowawczego Szkoły". Młodzież  czytała fragmenty opowiadań Patronki, a chór szkolny wykonał kilka utworów nawiązujących do tradycji kujawskich. Po zakończeniu uroczystej sesji złożono wiązanki kwiatów na grobie Marii Danilewicz Zielińskiej. Następnie burmistrz i wójt wspólnie odsłonili pierwszą tabliczkę z nową nazwą ulicy. Na zakończenie w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego odprawiona została msza św. w intencji pisarki. Należy przypomnieć, że dokładnie rok temu prochy pisarki spoczęły w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Podsumowanie Roku Patrona 

 

          14 stycznia 2005 r. w Zespole Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach odbyły się uroczystości zamykające obchody Roku Patrona.

Wśród oficjalnych gości można było zauważyć wicewojewodę kujawsko - pomorskiego p. A. Horonziaka, wójta gminy Aleksandrów Kujawski - p. W. Szareckiego , burmistrza Aleksandrowa M. Włoszka, wiceburmistrza J. Erwińskiego  oraz przedstawicieli Rady Gminy i Rady Miasta. Przybyła również bratanica Patronki - p. H. Frątczak wraz z córką oraz niezawodny przyjaciel szkoły, badacz i wielbiciel twórczości p. Danilewicz Zielińskiej  - dr Wiesław Nosowski.

 Impreza składała się z kilku części: 

 1. Powitanie gości przez dyrektora szkoły - p. Małgorzatę Wdowczyk, sprawozdania przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych z realizacji zadań związanych z Rokiem Patrona.
 2. Wręczenie nagród uczniom - zwycięzcom konkursów, organizowanych przez Zespół Szkół w Stawkach, a związanych z obchodzonym Rokiem Patrona.
 3. Część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży pod kierunkiem p. Marka Drużyńskiego - sceniczna adaptacja opowiadania M. Danilewicz Zielińskiej „Na posterunku”, której muzycznym tłem były piosenki w wykonaniu szkolnego chóru pod batutą p. Doroty Stanickiej.
 4. Otwarcie nowej Sali Patrona.
 5. Premierowa projekcja filmu „Kujawy pani Marii”.
 6. Spotkanie z p. L. Ciechońskim, twórcą filmu oraz aktorką, p. A. Mielczarczyk, która wcieliła się w filmie w postać Marii Danilewicz Zielińskiej .
 7. Wystąpienie p. Winiarskiego, właściciela oficyny wydawniczej Lars - Antyki, która jest wydawcą książki K. Głuchowskiego „Czarodziej polskiego słowa - Maria Danilewicz Zielińska”. Uroczystościom towarzyszyła promocja wydanej książki .
  8. Wspomnienia przyjaciół i znajomych Marii Danilewicz Zielińskiej . 

 Nadanie imienia Marii Danilewicz Zielińskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim

 

12.01. 2006r. przedstawiciele Zespołu Szkół w Stawkach uczestniczyli w nadaniu imienia Marii Danilewicz Zielińskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kuj. To wydarzenie bardzo ucieszyło społeczność szkolną. Imię naszej patronki staje się coraz sławniejsze i coraz mocniej osadzone w lokalnej tradycji. Pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk przekazała bibliotece okolicznościowe życzenia w imieniu naszej szkoły.

Ważnym gościem był pan Wiesław Nosowski, przyjaciel szkoły, który uczestniczy  we wszystkich uroczystościach związanych z osobą pani Marii Danilewicz Zielińskiej. 

Dużą uwagę zgromadzonych skupił drugi, poza panem Wiesławem, gość z Warszawy - pan Sławomir Mączak. Ten przemiły, starszy pan to postać literacka – Sławuś, bohater opowiadania ,,Maj w Krzemieńcu". Niezwykły gość podzielił się ze słuchaczami swoimi wspomnieniami, związanymi z obecnością pani Marii w Krzemieńcu wiosną 1939 roku , gdy organizowała w Liceum Krzemienieckim wystawę poświęconą Juliuszowi Słowackiemu.

            Nadaniu imienia towarzyszyło odsłonięcie portretu pani Marii Danilewicz Zielińskiej, który stale będzie towarzyszył czytelnikom Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim. 

 
Uczniowskie Seminarium Popularnonaukowe pt. ,,Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej"

 

30.03. 2006 roku dwie uczennice Publicznego Gimnazjum w Stawkach -  Magdalena Kopaczyk i Marta Olszewska uczestniczyły w VII Uczniowskim Seminarium Popularnonaukowym ,,Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej". Przedstawiły referaty o Marii Danilewicz Zielińskiej i Edwardzie Stachurze, przygotowane pod opieką p. Małgorzaty Wdowczyk i p. Anny Stanek. Należy dodać, że były to jedyne przedstawicielki gimnazjów, pozostali uczestnicy to uczniowie liceów. Na tym tle nasze uczennice pokazały prawdziwą klasę i wypadły lepiej niż niejeden licealista.  

 Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja we Włocławskim Towarzystwie Naukowym

 

10.05. 2006 roku we Włocławskim Towarzystwie Naukowym odbyła się prezentacja multimedialna, poświęcona osobie Marii Danilewicz Zielińskiej. Prelegentami byli: pani dyrektor Małgorzata Wdowczyk i pan Wiesław Nosowski, a pomagali uczniowie gimnazjum: Magdalena Kopaczyk, Aleksandra Ołtarzewska, Marta Olszewska i Jan Sadowski. Prelekcja połączona była z wystawą, na którą składały się: pamiątki, zdjęcia, książki autorstwa pani Danilewicz Zielińskiej i Jej poświęcone.
          ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" to nazwa zainicjowanego w szkole cyklu spotkań, które mają przybliżyć postać i dzieło Patronki, tak jak je widzą współcześni, szczególnie ci, którzy z tego dzieła i więzi z jego autorką korzystali. 

 

Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja pierwsza - Jerzy Starnawski

 

Temat pierwszego spotkania, które odbyło się 12 października 2006 r. w szkole, brzmiał: "Historia Liceum Krzemienieckiego". Temat ten przedstawił prof. Jerzy Starnawski - znany historyk literatury z Uniwersytetu Łódzkiego. 

 Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu"
Prelekcja druga - Konrad Tatarowski

 

     15 lutego 2007 r. na zaproszenie pani dyrektor Małgorzaty Wdowczyk wykład wygłosił Konrad Tatarowski - dziennikarz, wieloletni współpracownik Radia Wolna Europa i autor książki ,,Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa".

Prelekcję zaszczycili swą osobą: p. Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, p. Jerzy Erwiński - Wiceburmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego, p. Emilia Ciesielska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Gminy Aleksandrów Kuj., p. Jarosław Wojciechowski - poeta włocławski, p. Stanisław Kaszubski - wiceprezes BIN-u, przedstawicielki Miejskiej Biblioteki Publicznej - p. Wanda Drabikowska i p. Beata Stolarska oraz pasjonat pani Marii, pisarz, przyjaciel szkoły - p. Wiesław Nosowski, który tym razem przyjechał z Warszawy z p. Anną Miszczyk, autorką pracy magisterskiej o Marii Danilewicz Zielińskiej. Wśród słuchaczy byli także inni sympatycy patronki i szkoły oraz licznie zgromadzona młodzież gimnazjalna. Wszyscy w skupieniu wysłuchali wykładu o Radiu Wolna Europa, o jego polskich współpracownikach i zasługach naszej patronki dla tej rozgłośni. Pani Maria nagrała dla niej około 600 felietonów o pisarzach, poetach i książkach. Materiały przygotowywane do audycji wykorzystała później do napisania książki ,,Szkice o literaturze emigracyjnej". Po wykładzie prelegent udzielał odpowiedzi na pytania, których zadawanie skończyło się dopiero na części nieoficjalnej. Jako że spotkanie odbyło się w tłusty czwartek, goście kontynuowali rozmowy przy pączkach i kawie. 

 Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja trzecia - dr Adam Wróbel 

 

        28 marca 2007 r. w murach szkoły gościł dr Adam Wróbel, wykładowca WSHEwe Włocławku, znawca gwary kujawskiej i dobrzyńskiej, autor książki ,,Bo óny korzyniamy tkwiom w zimi głymboko" - bogatego źródła wiedzy o gwarze kujawskiej. Dr Adam Wróbel wygłosił wykład na temat stylizacji językowej w opowiadaniach kujawskich pani Marii Danilewicz Zielińskiej. Cytował fragmenty utworów i, co szczególnie rozbawiło gości i młodzież, ,,przekładał" zwrotki piosenek w gwarze kujawskiej na gwarę dobrzyńską.

            Miły nastrój podtrzymał uczeń naszego gimnazjum, Jan Sadowski, który recytował fragmenty opowiadania Marii Danilewicz Zielińskiej ,,Jantolkowa" - ,,O Żydzie, który przechytrzył samego diabła". Warto dodać, że Janek jest zdobywcą I miejsca w Kujawsko - Dobrzyńskim Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Karnkowie w czerwcu 2006 r.  

 Prelekcje z cyklu ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu" 
Prelekcja czwarta - dr Konrad Garda 

 

       26 kwietnia 2007 r. odbyło się ostatnie z cyklu spotkań ,,Maria Danilewicz Zielińska - więzi, które przetrwały próbę czasu". Goście, nauczyciele oraz uczniowie wysłuchali prelekcji doktora Konrada Gardy z Łodzi na temat wojennych losów pani Marii i jej męża. Prelegent z entuzjazmem opowiadał także o swoim pobycie w domu Patronki w Feijo i o interesujących rozmowach z Nią prowadzonych. Odpowiadał także na pytania publiczności. 

            Po spotkaniu goście mieli okazję zapoznać się z przygotowaną przez p. Danutę Olejnik i p. Annę Stanek wystawą pt. ,,Kierowały nami wojenne losy", która składała się z materiałów wspomnieniowych, wyboru wojennej korespondencji, zachowanej w zbiorach Marii Danilewicz Zielińskiej oraz publikacji książkowych.

Setna rocznica urodzin Patrona

 

       Dnia 1 czerwca 2007 roku w naszej szkole odbyła się doniosła uroczystość - obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Patronki szkoły. Najważniejszym punktem programu było odsłonięcie tablicy, upamiętniającej Marię Danilewicz Zielińską. Patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zaszczycili nas swoją obecnością: Jan Wyrwiński - poseł na Sejm, Tomasz Lenz - poseł na Sejm, Teresa Marek - reprezentująca panią poseł Domicelę Kopaczewską, Elżbieta Urbańska - wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (Delegatury we Włocławku), Andrzej Derelkowski - wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Zbigniew Żbikowski - Starosta Powiatu Aleksandrowskiego, Michał Włoszek -  Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego, Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kuj., Waldemar Bartczak - przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kuj. i radni gminy Aleksandrów Kuj., prof. Jerzy Dembski - artysta - plastyk, projektant tablicy pamiątkowej, Zbigniew Dolski - rzeźbiarz, wykonawca tablicy. Gościli u nas również przyjaciele szkoły, którzy byli jednocześnie przyjaciółmi Pani Marii: prof. Barbara Koc, dr Wiesław Nosowski, dr Konrad Garda, Joanna Pasztelaniec - Jarzyńska, Krystyna Sarnowska, Paweł Nowak, Sławomir Mąkowski, Alicja i Kazimierz Matulowie, Jarosław Wojciechowski, liczne grono sympatyków Patronki, dyrektorzy szkół, emerytowani nauczyciele z naszej gminy oraz sponsorzy i przedstawiciele rodziców. Gośćmi szczególnie miłymi sercu Pani Marii były: bratanica Hanna Frątczak z córką Barbarą Kalinowską i wnuczką Dorotą. Po przywitaniu gości, nauczycieli oraz uczniów przez panią dyrektor Małgorzatę Wdowczyk, nastąpiły przemówienia osób, reprezentujących władze wojewódzkie, powiatowe, gminne, oświatowe oraz wystąpienia przyjaciół szkoły, związanych pracą lub zainteresowaniami z Marią Danilewicz Zielińską. Następnie wszyscy obecni wyszli przed szkołę, gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy. Dokonały tego: Hanna Frątczak - bratanica naszej Patronki oraz Joanna Pasztelaniec - Jarzyńska - reprezentująca dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po tej części uroczystości nastąpił powrót do sali gimnastycznej, gdzie po rozdaniu nagród laureatom konkursów, dotyczących osoby Patronki, zgromadzeni obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły, którą przygotowały polonistki - A. Stanek i D. Olejnik. Wraz z wykonawcami ,,znaleźliśmy się" nad Tążyną, gdzie młodzi artyści wspominali osobę Patronki, Jej życie, recytowali ulubione fragmenty opowiadań kujawskich. Od ,,rybaka" zaś usłyszeliśmy ciekawostki o Niej, których nie znajdziemy w oficjalnych biografiach. Wspomnienia i recytacje były przeplatane piosenkami w wykonaniu absolwentki szkoły - Ani Wróbel i ciechocińskiego zespołu wokalnego pod kierunkiem Sławomira Małeckiego. Uroczystość została zakończona występami gminnej orkiestry strażackiej, szkolnego chóru z Dąbrowy Biskupiej oraz filii Szkoły Muzycznej w Radziejowie działającej przy naszej szkole. Goście mieli także okazję odwiedzić Izbę Patrona i wpisać się do księgi pamiątkowej. Część nieoficjalną stanowiły rozmowy i wspomnienia o Marii Danilewicz Zielińskiej. Odbyły się one w sąsiednim Odolionie - w ,,Etnie", gdzie dla gości i gospodarzy uroczystości przygotowany był poczęstunek. 

W przygotowaniu uroczystości wspierały panią dyrektor polonistki: p. Danuta Olejnik i p. Anna Stanek.

 

 Film o Marii Danilewicz Zielińskiej

 ( Opublikowany 29.11.2012roku przez Telewizję Literacką TVL. Portal społecznościowy poświęcony literaturze. Muzyka „Milagre”, wykonawca: Madredeus)

 Reportaż Urszuli Guźleckiej pt. "Z miłości do książki, z tęsknoty do Kujaw" o Marii Danilewicz Zielińskiej

(Opublikowany przez TVP Bydgoszcz w październiku 2020 r.)

 

Kalendarium wydarzeń dotyczących Patrona szkoły

 

 

Lp.

 

 

Wydarzenie, przedsięwzięcie

 

Data, miejsce

 

Osoby zaangażowane

/ uczestniczące.

1.

Wieczornica poświęcona przyszłemu Patronowi

 

27.04.2000, Stawki

Danuta Olejnik, Anna Stanek, Małgorzata Wdowczyk, Beata Stolarska, Hanna Frątczak, Wiesław Nosowski

2.

Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania imienia Marii Danilewicz Zielińskiej Publicznej Szkole Podstawowej w Stawkach

24.08.2001, Aleksandrów Kujawski

 

3.

Uroczystość związana z nadaniem imienia - Wielki Dzień Patrona - część artystyczna, wręczenie sztandaru, otwarcie nowej części szkoły z salą gimnastyczną, wystawa zdjęć, książek i dokumentów dotyczących Marii Danilewicz Zielińskiej .

11.01.2002, Stawki

Małgorzata Wdowczyk, Anna Stanek, Danuta Olejnik, Dorota Stanicka, Kamila Drużyńska

4.

 

Wykonanie mapy ,,Śladami Marii Danilewicz Zielińskiej”

Styczeń 2002

Elżbieta Jankowska - Baranowska

5.

Wieczornica środowiskowa ,,Nasz Patron – Maria Danilewicz Zielińska”

19.06.2002, Stawki

Danuta Olejnik,
Anna Stanek

 

6.

Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania imienia Marii Danilewicz Zielińskiej Zespołowi Szkół w Stawkach

24.09.2002, Aleksandrów Kujawski

 

7.

Dzień Patrona (część artystyczna)

13.01.2003, Stawki

Danuta Olejnik,
Anna Stanek

8.

Pogrzeb Marii Danilewicz Zielińskiej

14.06.2003, Aleksandrów Kujawski

 

9.

Praca „Maria Danilewicz Zielińska - patron z Aleksandrowa Kujawskiego
i Feijo” – Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”

I – III 2003, Włocławek

Agnieszka Marjańska,
ucz. Marta Olszewska
(I m. w wojew.)

10.

Wystawa biograficzna ,,Pamięci Marii Danilewicz Zielińskiej”

30.10. – 25.11.2003, Aleksandrów Kujawski, Miejskie Centrum Kultury

Danuta Olejnik, Barbara Kozłowska, Elżbieta Jankowska - Baranowska

11.

Prelekcja „W poszukiwaniu Jednorożca”

29.11.2003, Wyrozęby, Sokołowskie Towarzystwo Kulturalne

Wiesław Nosowski, Małgorzata Wdowczyk

12.

Dzień Patrona (część artystyczna, wręczenie nagród w konkursie recytacji fragmentów prozy Marii Danilewicz Zielińskiej)

14.01.2004, Stawki

Anna Stanek, Danuta Olejnik

13.

Prelekcja „Maria Danilewicz Zielińska
kobieta słowa”

21.05.2004, Radom, Klub Obywatelski „Resursa”

Wiesław Nosowski

14.

Referat „Korespondencja, która ocalała" - Konferencja popularnonaukowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika „Maria Danilewicz Zielińska - próby przywołań”

28.05.2004, Toruń, Książnica Kopernikańska

Małgorzata Wdowczyk

15.

Prelekcja ,,Czarodziej polskiego słowa” - Konferencja popularnonaukowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika „Maria Danilewicz Zielińska - próby przywołań”

28.05.2004, Toruń, Książnica Kopernikańska

Krzysztof Głuchowski,

prelekcję przedstawiła Małgorzata Wdowczyk

16.

Wystawa fotograficzna ,,Maria Danilewicz Zielińska – próby przywołań”

28.05.2004, Toruń, Książnica Kopernikańska

Małgorzata Wdowczyk, Paweł Nowak

17.

Prelekcja ,,Próba przywołania Pana Ludomira” (część poświęcona Marii Danilewicz Zielińskiej) - Konferencja popularnonaukowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika „Maria Danilewicz Zielińska - próby przywołań”

28.05.2004, Toruń, Książnica Kopernikańska

Wiesław Nosowski

18.

Sesja Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego poświęcona nadaniu ulicy imienia Marii Danilewicz Zielińskiej.

14.06.2004, Aleksandrów Kujawski

 

19.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej pt. „Kraj lat dziecinnych”.

14.06.2004, Aleksandrów Kujawski

Małgorzata Wdowczyk, Michał Włoszek, Wanda Drabikowska, Marian Mielczarek, Jerzy Erwiński

20.

Prelekcja „Moją drugą ojczyzną jest język - Maria Danilewicz Zielińska
(1907-2003)”

16.06.2004, Radom, Miejska Biblioteka Publiczna

Wiesław Nosowski

21.

Prelekcja „Ludomir Danilewicz –
w cieniu Enigmy” (część poświęcona Marii Danilewicz Zielińskiej) na konferencji „Tajemnice Enigmy”

9.11.2004, Bydgoszcz

Wiesław Nosowski

22.

Prelekcja „Maria Danilewicz Zielińska  - obrazy z biografii”

24.11.2004, Warszawa, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Małgorzata Wdowczyk,
Wiesław Nosowski

23.

Podsumowanie działań w Roku Patrona, adaptacja opowiadania ,,Na posterunku”, otwarcie nowej Sali Patrona, premiera filmu ,,Kujawy pani Marii”, promocja książki Krzysztofa Głuchowskiego ,,Czarodziej polskiego słowa”.

14.01.2005, Stawki

Małgorzata Wdowczyk, Kamila Drużyńska, Marek Drużyński, Leszek Cichoński, Anna Magalska-Milczarczyk, Wiesław Nosowski, Dorota Menzel

24.

Prelekcja „Piastunka polskiego słowa – Maria Danilewicz Zielińska (1907- 2003)”

13.05.2005, Łomianki, Dom Kultury

Małgorzata Wdowczyk,
Wiesław Nosowski

25.

Dzień Patrona (część artystyczna, wręczenie nagród w Konkursie wiedzy o Patronie szkoły i Turnieju wiedzy
o patronie)

30.05.2005, Stawki

Danuta Olejnik, Anna Stanek, Wiesław Szarecki, Leszek Cichoński, Anna Magalska-Milczarczyk, Wiesław Nosowski, Dorota Menzel

26.

„Ludomir Danilewicz – inżynier, humanista” (część poświęcona Marii Danilewicz Zielińskiej)

01.06.2005 Radom, Naczelna Organizacja Techniczna

Wiesław Nosowski

27.

Nadanie imienia Marii Danilewicz Zielińskiej Bibliotece Publicznej
w Aleksandrowie Kujawskim

12.01.2006, Aleksandrów Kujawski

 

28.

Prelekcja „Pani Maria Ziemi Kujawskiej i Krzemienieckiej”, wystąpienie Sławomira Mączaka – bohatera opowiadania
,,Maj w Krzemieńcu” i Czesława Paczkowskiego – b. harcerza
z Aleksandrowa Kujawskiego

8.02.2006, Warszawa, Muzeum Niepodległości

Małgorzata Wdowczyk, Sławomir Mączak, Wiesław Nosowski, Czesław Paczkowski, ucz.: Magdalena Kopaczyk, Marta Olszewska, Aleksandra Ołtarzewska

29.

Referat „Maria Danilewicz Zielińska – pani ziemi kujawskiej” ( VII Uczniowskie Seminarium Popularnonaukowe nt. „Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”)

30.03.2006, Włocławek,
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Małgorzata Wdowczyk,
ucz. Magdalena Kopaczyk

30.

 Prelekcja ,,Osiem serc Pani Marii” – sesja Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ,,Spotkanie z Panią Marią”; wystawa zdjęć wypożyczonych z Izby Patrona

10.05.2006, Włocławek, Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Małgorzata Wdowczyk, Wiesław Nosowski,
ucz.: Magdalena Kopaczyk, Marta Olszewska, Aleksandra Ołtarzewska, Jan Sadowski; honorowy gość – Sławomir Mączak

31.

Dzień Patrona (część artystyczna, wręczenie nagród w Konkursie wiedzy o Patronie szkoły i Turnieju wiedzy
o patronie)

31.05.2006, Stawki

Danuta Olejnik, Anna Stanek, Stanisław Kaszubski (laurka dla W. Markowskiego od uczniów Szkoły Rzemiosł,
6. 04. 1930)

32.

Recytacja fragmentów opowiadań Marii Danilewicz Zielińskiej na Dobrzyńsko – Kujawskim Konkursie Recytatorskim

14.06.2006, Karnkowo

Anna Stanek,
ucz. Jan Sadowski (I m.)

33.

Spełnienie życzenia Marii Danilewicz Zielińskiej – przekazanie fortepianu - Jej daru dla Muzeum J. Słowackiego
w Krzemieńcu

8-11.06.2006, Krzemieniec

Małgorzata Wdowczyk

34.

Występ ucznia Jana Sadowskiego (recytacja fragm. ,,Jantolkowej” Marii Danilewicz Zielińskiej) na uroczystości
90. urodzin Jerzego Pietrkiewicza
i promocji książki A. Wróbla „Więzi niebywałe”)

28.09.2006, Lipno, Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej

Anna Stanek,
ucz. Jan Sadowski

35.

Prelekcja 1. z cyklu „ Więzi, które przetrwały próbę czasu”: Prof. Jerzy Starnawski - Historia Liceum Krzemienieckiego

 12.10.2006, Stawki

Małgorzata Wdowczyk, Danuta Olejnik, Anna Stanek, prof. Jerzy Starnawski

36.

,,Inżynier Ludomir Danilewicz –
w cieniu Enigmy” (część poświęcona Marii Danilewicz Zielińskiej)

26.10.2006, Londyn, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Wiesław Nosowski

37.

Prelekcja 2. z cyklu „ Więzi, które przetrwały próbę czasu”: Konrad Tatarowski - Współpraca Marii Danilewicz Zielińskiej z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa 

15.02.2007, Stawki

Małgorzata Wdowczyk, Danuta Olejnik, Anna Stanek, Konrad Tatarowski

38.

Nakręcenie filmu amatorskiego ,,Maria Danilewicz Zielińska – próby przywołań”

Marzec - maj 2007, Stawki

Joanna Ulaszewska, Monika Małecka, Marek Drużyński, ucz.: Paulina Buszka, Justyna Buszka, Marta Zielonka

39.

Recytacja fragmentu opowiadania ,,Za szybą” na I Powiatowym konkursie poezji i prozy kobiecej

 

9.03.2007, Aleksandrów Kujawski

Anna Stanek, ucz. Katarzyna Madajczyk
(II m.)

40.

Prelekcja ,,Podróż przez życie
z książką” w Bibliotece dla Niewidomych i Niepełnosprawnych

26.03.2007, Toruń, Książnica Kopernikańska

Małgorzata Wdowczyk

41.

Prelekcja 3 z cyklu „ Więzi, które przetrwały próbę czasu”: Dr Adam Wróbel - Stylizacje językowe w opowiadaniach Marii Danilewicz Zielińskiej

28.03.2007, Stawki

Małgorzata Wdowczyk, Danuta Olejnik, Anna Stanek, dr Adam Wróbel

42.

Prelekcja 4 z cyklu „ Więzi, które przetrwały próbę czasu”: Konrad Garda - Wojenne losy państwa Danilewiczów”

26.04.2007, Stawki

Małgorzata Wdowczyk, Danuta Olejnik, Anna Stanek, Konrad Garda

43.

Prelekcja ,,Marii Danilewicz Zielińskiej
- w stulecie urodzin”

10.05.2007, Warszawa, Biblioteka Narodowa

Małgorzata Wdowczyk,
Wiesław Nosowski

44.

Prelekcja ,,Życie usłane książkami –
o Marii Danilewicz Zielińskiej
w stulecie urodzin”

11.05.2007, Kozienice, Biblioteka Gminy i Powiatu Kozienice

Małgorzata Wdowczyk,
Wiesław Nosowski,
Sławomir Mączak

45.

Prelekcja ,,Wspomnienia o Pani Marii” – Marii Danilewicz Zielińskiej (1907 – 2003) w stulecie urodzin

24.05.2007, Aleksandrów Kujawski, Miejska Biblioteka Publiczna

Małgorzata Wdowczyk

46.

I Rajd Szczepu ZHP im. Janusza Korczaka ,,Śladami Marii Danilewicz Zielińskiej”

Maj 2007, Stawki, Aleksandrów Kujawski

Anna Przybylska, Krystian Linek, harcerze

47.

Wydanie specjalne uczniowskiej gazety ,,Szperacz” poświęcone setnej rocznicy urodzin Patronki szkoły

Maj 2007, Stawki

Kamila Kurnatowska, Kamila Drużyńska

48.

Dzień Patrona – w stulecie urodzin. Szkolne konkursy wiedzy o patronie
w szkole podstawowej i gimnazjum, konkursy recytatorskie, przedstawienie w oparciu o życie
i twórczość Marii Danilewicz Zielińskiej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły

 

01.06.2007, Stawki

Małgorzata Wdowczyk,
Anna Stanek,
Danuta Olejnik,
Kamila Drużyńska,
Bożena Cybulska

49.

Recytacja fragmentów opowiadań Marii Danilewicz Zielińskiej na Dobrzyńsko – Kujawskim Konkursie Recytatorskim

 

14.06.2007, Karnkowo

Anna Stanek, ucz.: Klaudia Zaranek, (1. m), Jan Sadowski (1. m.)

50.

Występ uczniów – laureatów Dobrzyńsko – Kujawskich Konkursów Recytatorskich w Karnkowie (recytacja fragmentów opowiadań Marii Danilewicz Zielińskiej) na Prezentacji Wydawnictw Dobrzyńskich i Kujawskich

21.06.2007, Lipno,
Miejskie Centrum Kultury, Dobrzyńsko – Kujawskie Towarzystwo Kulturalne

Anna Stanek, ucz.: Klaudia Zaranek, Jan Sadowski

51.

Prezentacja multimedialna ,,Maria Danilewicz Zielińska” w czasie zlotu harcerskiego

Czerwiec 2007, Stawki

Małgorzata Wdowczyk, Danuta Olejnik,
Anna Przybylska

52.

Świeczkowisko harcerskie ,,Nasze autorytety – Maria Danilewicz Zielińska”

Październik 2007, Stawki

Anna Przybylska, Krystian Linek, harcerze

53.

Prelekcja ,,Moje życie upływa wśród książek. Rzecz o Marii Danilewicz Zielińskiej (1907 – 2003) w stulecie urodzin”

28.11.2007, Kudowa Zdrój, Miejska Biblioteka Publiczna

Wiesław Nosowski

54.

Dzień Patrona (część artystyczna, wręczenie nagród w konkursie wiedzy o Patronie i w Turnieju wiedzy o Patronie)

6.06.2008, Stawki

Anna Stanek, Danuta Olejnik

55.

Rajd Hufca Aleksandrowa Kujawskiego ,,Wielcy ludzie Kujaw – Maria Danilewicz Zielińska”

Maj 2008, Aleksandrów Kujawski

Anna Przybylska, Krystian Linek, harcerze

56.

Prelekcja ,,Krzemienieckie serce Pani Marii” – Konferencja Dialog Dwóch Kultur

3.09.2008, Krzemieniec

Małgorzata Wdowczyk,
Wiesław Nosowski

57.

Prelekcja ,,Inżynier Ludomir Danilewicz – w cieniu Enigmy” (część poświęcona Marii Danilewicz Zielińskiej)

13.10.2008, Warszawa, Klub Seniora Politechniki Warszawskiej

Wiesław Nosowski

58.

Praca ,,Pani Ziemi Kujawskiej – życie Marii Danilewicz Zielińskiej” – Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”

Styczeń - marzec 2008

Agnieszka Marjańska,
ucz. Milena Romanowska
(II m. w woj.)

59.

Sławomir Mączak – Prawdziwy Krzemieńczanin” (istotne odniesienia do Marii Danilewicz Zielińskiej)

23.02.2009,Warszawa, Muzeum Niepodległości

Wiesław Nosowski, Beata Maciejewska – Polskie Towarzystwo Geograficzne

60.

Reportaż „Maria Danilewicz Zielińska. Wspomnienia – hołd pamięci”- Konkurs im. Ryszarda  Kapuścińskiego na reportaż z powiatu aleksandrowskiego „ Cudze chwalicie, swego nie znacie”

28.03.2009, Ciechocinek, Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka

Anna Stanek, ucz. Katarzyna Madajczyk

61.

Prelekcja 1: ,,Prof. Władysław Gwiazdowski (1907 – 1963)” (rozdział „Dwoje z Aleksandrowa” dotyczący Marii Danilewicz Zielińskiej)

29.09.2009, Warszawa, Politechnika Warszawska, spotkanie absolwentów Katedry Technologii Budowy Maszyn

Wiesław Nosowski

62.

Dzień Patrona w Roku Słowackiego (Uroczystość poświęcona podsumowaniu działań szkoły w Roku Słowackiego, związkom Patronki
z Juliuszem Słowackim
z Krzemieńcem, wręczenie nagród
w konkursie wiedzy o Patronie
i w Turnieju wiedzy o Patronie oraz
w konkursie recytatorskim)

14.10.2009, Stawki

Anna Stanek, Danuta Olejnik, Dorota Stanicka

63.

Prelekcja 2: ,,Prof. Władysław Gwiazdowski (1907 – 1963)” (rozdział „Dwoje z Aleksandrowa” dotyczący Marii Danilewicz Zielińskiej)

15.10.2009,
Politechnika Warszawska, spotkanie absolwentów studiów inżynieryjno-ekonomicznych

Wiesław Nosowski

64.

Prezentacja „Śladami dzieciństwa
i wczesnej młodości Juliusza Słowackiego oraz Marii Danilewicz Zielińskiej do Krzemieńca” – Sympozjum naukowe „W hołdzie Juliuszowi Słowackiemu, który również poetą Kujaw był, albowiem tutaj >>Młoda Maria do tańcu każe stroić lutnię<<”

26.11.2009, Włocławek,
Studium Języka Polskiego
i Kultury Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej

Małgorzata Wdowczyk

65.

Wydanie książki „Życie usłane książkami. Szkice słowem i obrazem do biografii Marii Danilewicz Zielińskiej (1907-2003)”

Styczeń 2010

Wiesław Nosowski, Małgorzata Wdowczyk

66.

Prelekcja ,,Prof. Franciszek Mączak – geograf z Krzemieńca” (odniesienia do Marii Danilewicz Zielińskiej)

27.05.2010, Warszawa,
Muzeum Niepodległości

Wiesław Nosowski,
ucz.: Aleksandra Kowalska, Aleksandra Ołtarzewska

67.

Dzień Patrona (część artystyczna, wręczenie nagród w konkursie wiedzy o Patronie i w Turnieju wiedzy
o Patronie)

4.06.2010, Stawki

Anna Stanek,
Danuta Olejnik

68.

Prelekcja ,,Prof. Franciszek Mączak – krzemieniecki geograf i muzealnik” (odniesienia do Marii Danilewicz Zielińskiej) – Konferencja Dialog Dwóch Kultur

6.09.2010, Krzemieniec

 

Małgorzata Wdowczyk, Wiesław Nosowski

69.

Prelekcja 3: ,,Prof. Władysław Gwiazdowski (1907 – 1963)” (rozdział „Dwoje z Aleksandrowa” dotyczący Marii Danilewicz Zielińskiej)

22.09.2010, Grudziądz,
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza

Wiesław Nosowski

70.

Wykład „Gwara kujawska
w emigracyjnej twórczości Marii Danilewicz Zielińskiej” - na spotkaniu ,,Gwara kujawska jako językowe dziedzictwo historii i kultury”
w ramach cyklu ,,Włocławskie spotkania z Kulturą i nauką”

19.11.2010, Włocławek, Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Małgorzata Wdowczyk,
ucz.: Sara Deręgowska,
Jan Sadowski

 

71.

Prelekcja „ Maria Danilewicz Zielińska – rodem z tej ziemi. Życie, twórczość, działalność.” – w ramach II Biesiady Literackiej

20.12.2010, Aleksandrów Kujawski, Miejskie Centrum Kultury

Małgorzata Wdowczyk

 

72.

Wykład ,,O korespondencji Marii Danilewicz Zielińskiej” – w ramach cyklu ,,Włocławskie Spotkania
z Kulturą i Nauką”

17.12.2010, Włocławek,
Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Małgorzata Wdowczyk

73.

Projekt edukacyjny „Śladami Marii Danilewicz Zielińskiej po powiecie aleksandrowskim na rowerze”– opracowanie na terenie powiatu trasy rowerowej, obejmującej miejsca związane z Marią Danilewicz Zielińską; wykonanie prezentacji multimedialnej 

 

Styczeń - marzec 2011, Stawki

Anna Stanek, Małgorzata Wdowczyk, uczniowie kl. II b gimnazjum

74.

Prelekcja 4: ,,Prof. Władysław Gwiazdowski (1907 – 1963)” (rozdział „Dwoje z Aleksandrowa” dotyczący Marii Danilewicz Zielińskiej)

 

 

20.02.2011, Warszawa, Sekcja Organizacji
i Zarządzania Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich

Wiesław Nosowski

75.

Rajd rowerowy „Śladami Marii Danilewicz Zielińskiej po powiecie aleksandrowskim na rowerze” połączony z czytaniem fragmentów wspomnień i opowiadań Marii Danilewicz Zielińskiej

 

19.04.2011,
powiat aleksandrowski

Anna Stanek, Małgorzata Wdowczyk, uczniowie klasy II b gimnazjum

76.

Dzień Patrona (część artystyczna, wręczenie nagród w konkursie wiedzy o Patronie, Turnieju wiedzy o Patronie oraz konkursie recytatorskim opowiadań Marii Danilewicz Zielińskiej)

 

3.06.2011, Stawki

Anna Stanek,
Danuta Olejnik

77.

Prezentacja biografii Marii Danilewicz Zielińskiej autorstwa Wiesława Nosowskiego i Małgorzaty Wdowczyk „Życie usłane książkami. Szkice słowem i obrazem do biografii Marii Danilewicz Zielińskiej (1907-2003)” – Konferencja Dialog Dwóch Kultur

 

6.09.2011, Krzemieniec

Małgorzata Wdowczyk, Anna Stanek

78.

Reportaż „Maria Danilewicz Zielińska - patronka z pasją” – Konkurs im. Ryszarda Kapuścińskiego na reportaż z powiatu aleksandrowskiego ,,Ocalić od zapomnienia”

 

27.05.2012, Ciechocinek

Anna Stanek, ucz. Joanna Piasecka

79.

Dzień Patrona (część artystyczna, wręczenie nagród w konkursie wiedzy o Patronie i w Turnieju wiedzy
o Patronie)

29.05.2012, Stawki

Anna Stanek, Danuta Olejnik

80.

Prezentacja „ Maria Danilewicz Zielińska – patronka bez adresu” – Uczniowskie Seminarium Popularnonaukowe nt. „Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”

 

20.06.2012, Włocławek,
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Anna Stanek, ucz.: Joanna Piasecka, Dominika Urbańska

81.

Praca ,,Propagatorka Kujaw” – Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”

 

Styczeń - marzec 2013,
Włocławek

 

Agnieszka Marjańska, ucz.: Joanna Piasecka, Dominika Urbańska, Magdalena Szałek (II m. w regionie)

82.

Szkolny konkurs literacki na list
do Marii Danilewicz Zielińskiej

 

Luty, marzec 2013, Stawki

Anna Stanek

83.

Prace literackie na Wojewódzki Konkurs Literacki „List do Marii Danilewicz Zielińskiej”

18.04.2013, Włocławek, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 

Anna Stanek,
ucz.: Dominika Melnik
(I m-ce), Weronika Wódczak (III m-ce; wyr.: Adrian Świeczkowski, Sandra Borkowska, Monika Flis, Szymon Nurek, Kamila Szajkowska, Jakub Urbański, Seweryn Wiśniewski, Karolina Liberacka, Justyna Sienkiewicz

 

84.

Wystąpienie i prezentacja „Marysia
i Maria”- Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „List do Marii Danilewicz Zielińskiej” - sesja popularnonaukowa

Także wtedy wystąpienia i referaty:

· Aneta Jaworska – ,,Gimnazjalny okres życia Marii Danilewicz Zielińskiej”,

· Adam Wróbel – ,,Gwara i motywy kujawskie w twórczości Marii Danilewicz Zielińskiej”,

· Barbara Czarnecka – ,,Dokonania zawodowe Marii Danilewicz Zielińskiej”

oraz uroczyste otwarcie Sali im. Marii Danilewicz Zielińskiej w budynku liceum

18.04.2013, Włocławek, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 

 Małgorzata Wdowczyk

 

85.

I Kujawski Konkurs Fotograficzny „ Sentyment do stron rodzinnych …”

Kwiecień, maj 2013, Stawki

Małgorzata Wdowczyk

86.

Prelekcja ,,Korespondencyjne powroty Marii Danilewicz Zielińskiej do małej ojczyzny” na uroczystości poświęconej Honorowej Obywatelce Włocławka Marii Danilewicz Zielińskiej, zorganizowanej w 10. rocznicę jej śmierci (inne referaty,wystawa eksponatów wypożyczonych z Izby Patrona Zespołu Szkół w Stawkach)

17.05.2013, Włocławek,
Urząd Miasta

Małgorzata Wdowczyk

87.

Prelekcja ,,Maria Danilewicz Zielińska – piastunka polskiego słowa”

23.05.2013, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer m. st. Warszawa

Wiesław Nosowski, Anna Szadurska, Krystyna Sarnowska. Uczestniczyły także Małgorzata Wdowczyk i Anna Stanek

88.

Rajd pieszy Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego ,,Włóczykije” - ,,Śladami Marii Danilewicz Zielińskiej po Aleksandrowie Kujawskim”

23.05.2013, Stawki, Aleksandrów Kujawski

Agnieszka Marjańska

89.

Dzień Patrona w 10-lecie śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej.
Część artystyczna, rozdanie
nagród w konkursach: I Kujawskim Konkursie Fotograficznym ,,Sentyment do stron rodzinnych…”, wiedzy o Patronie szkoły, szkolnym konkursie na list do Marii Danilewicz Zielińskiej i na exlibris biblioteki szkolnej)

7.06.2013, Stawki

Danuta Olejnik, Anna Stanek, Dorota Stanicka, Kamila Drużyńska

90.

 Prace literackie: ,,Bliskie spotkania
z >>kozą<<” ( I m-ce), i ,,Już ją pokochałam…” (wyr.) – Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej ,,Słowo
i tożsamość”

·     Referat pani Anety Jaworskiej, dyr. III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej ,,Patronka konkursu – Maria Danilewicz Zielińska”

 

28.04.2014 (finał)
Włocławek, entrum Kultury ,,Browar B”

Anna Stanek, ucz.: Kinga Szajkowska, Weronika Wódczak

91.

Dzień Patrona w Roku Oskara Kolberga (Wspomnienia o Marii Danilewicz Zielińskiej, recytacje Jej prozy, scenki inspirowane kulturą ludową, fragmenty referatu o tym, ,,Skąd wziął się diabeł
w ,,Jantolkowej”, czyli o motywach Kolbergowych w twórczości Marii Danilewicz Zielińskiej”, wręczenie nagród laureatom szkolnych konkursów dotyczących Patronki szkoły)

30.05.2014, Stawki

Anna Stanek, Danuta Olejnik, Hanna Kaźmierczak, Kamila Drużyńska

92.

Prelekcja ,,Najsłynniejsza aleksandrowianka – Maria Danilewicz Zielińska”

3.06.2014,
Aleksandrów Kujawski, Miejska Biblioteka Publiczna

Małgorzata Wdowczyk, ucz.: Jakub Urbański, Weronika Wódczak (przyg. Anna Stanek)

93.

Referat ,,Skund się wziun diabeł
w ,,Jantolkowej” – efekty poszukiwań motywów Kolbergowych w twórczości Marii Danilewicz Zielińskiej - XIII  Seminarium młodzieżowe ,,Szkice
do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – o kulturotwórczej roli artystów, pisarzy, poetów naszego regionu”

 

10.06.2014, Włocławek,
Collegium Novum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej

Anna Stanek, ucz. Jakub Urbański

94.

Prace literackie – Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej ,,Słowo i tożsamość”

 

29.04.2015 (finał),
Włocławek, Centrum Kultury ,,Browar B”

Anna Stanek, ucz. Renata Tarzyńska (III m.); wyr.: Sandra Borkowska, Monika Flis, Laura Gazda, Natalia Kempska, Edgar Kmiołek, Katarzyna Nitka

 

95.

Święto Szkoły – Dzień Patrona (przypomnienie biografii Patrona, recytacja fragm. opowiadania ,,Jantolkowa”, prezentacja piosenek
o Patronce autorstwa harcerzy, rymowanki, rozwiązywanie krzyżówek
o Patronce, piknik szkolny)

29.05.2015, Stawki

Danuta Olejnik, Anna Stanek, ucz.: Marta Witkowska, Zuzanna Piskrzyńska, Edgar Kmiołek

96.

Gra terenowa ,,Aleksandrów i okolice
w opowiadaniach Marii Danilewicz Zielińskiej”

29.05.2015, Stawki

Anna Przybylska, Krystian Linek, Karolina Linek

97.

Recytacja fragmentów prozy - ,,Biurka Konopnickiej” i ,,Domu” na XIII Dobrzyńsko – Kujawskim Konkursie Recytatorskim

23.06.2015, Karnkowo

Anna Stanek, ucz.: Zuzanna Piskrzyńska (I m.), Natalia Kempska (III m.)

98.

Praca literacka – Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej ,,Słowo i tożsamość”

 

26.04.2016 (finał),
Włocławek, Centrum Kultury ,,Browar B”

Anna Stanek, ucz. Edgar Kmiołek (III m.)

99.

Święto Szkoły – Dzień Patrona (przypomnienie biografii Patrona, recytacja fr. opowiadania ,,Biurko Konopnickiej”, Turniej Wiedzy
o Patronie Szkoły, wręczenie nagród
w konkursie wiedzy o Patronie szkoły, piknik szkolny)

 

20.06.2016, Stawki

Anna Stanek, Danuta Olejnik

100.

Referat ,,Znaczenie edukacji regionalnej  w wychowaniu młodego pokolenia” (część – o ważności postaci patrona szkoły – Marii Danilewicz Zielińskiej w budowaniu przynależności do regionu – Kujaw, recytacja fragmentu prozy Patronki)

 

7.12.2016, Ciechocinek, Miejskie Centrum Kultury

Małgorzata Wdowczyk, ucz. Zuzanna Piskrzyńska (przyg. Anna Stanek)

101.

Szkolne konkursy: wiedzy o życiu
i twórczości Patrona szkoły, recytacji prozy Marii Danilewicz Zielińskiej, plastyczny ,,Kujawy Pani Marii” oraz na ilustrację do wybranego opowiadania, Szkolny turniej wiedzy
o Patronie, konkurs poetycki
na wiersz o Patronie

 

Maj 2017, Stawki

Bożena Cybulska, Kamila Kurnatowska, Danuta Olejnik, Anna Stanek, Kamila Drużyńska

102.

Przedstawienie na klasowych gazetkach dziecięcych pasji Marysi Markowskiej i kolejnych etapów życia Pani Marii oraz ich prezentacje: ,,Śladami Myszki” i ,,Śladami Pani Marii”

19.05.2017 (gimnazjum),
23.05.2017 (szkoła podstawowa), Stawki

Wychowawcy klas

103.

Spotkanie 1. młodzieży z Wiesławem Nosowskim, współautorem książki
,,Życie usłane książkami. Szkice słowem i obrazem do biografii Marii Danilewicz Zielińskiej (1907-2003)”, prezentacja wybranych listów Patrona z archiwum szkolnego

22.05.2017, Stawki

Wiesław Nosowski, organizator – Anna Stanek

104.

Folder o Patronce szkoły, Jej twórczości i najważniejszych ,,Patronowych” wydarzeniach

Maj 2017, Stawki

Marek Drużyński, Anna Stanek, Roman Wachowski

105.

Prezentacja multimedialna: ,,Nasza Patronka i szkolne wydarzenia z Nią związane”

2.06.2017, Stawki

Dariusz Lewandowski, Anna Stanek

106.

Dzień Patrona w 110. rocznicę urodzin Marii Danilewicz Zielińskiej (Część artystyczna poświęcona kujawskiej części życia Pani Marii i pięknu Kujaw, scenki na podstawie fragm. opowiadania ,,Jantolkowa” oraz powieści ,,Dom”, rozdanie nagród
w konkursach: wiedzy o Patronie szkoły, recytacji prozy, plastycznym ,,Kujawy Pani Marii” oraz na ilustrację do wybranego opowiadania, poetyckim - na wiersz o Patronce)

2.06.2017, Stawki

Danuta Olejnik, Anna Stanek, Dorota Stanicka, Kamila Drużyńska

107.

Recytacja fragmentów powieści ,,Dom”  na XV Dobrzyńsko – Kujawskim Konkursie Recytatorskim

20.06.2017, Karnkowo

Anna Stanek, ucz. Patrycja Machtelewska (I m.)

108.

Prezentacja multimedialna ,,Ona nauczyła nas, jak kochać małą
i wielką Ojczyznę”, przedstawiona
w czasie XVI Seminarium Uczniowskim nt. ,,Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw
i Ziemi Dobrzyńskiej –
o kulturotwórczej roli artystów, pisarzy, poetów Naszego Regionu”

22.11.2018, Włocławek

Anna Stanek, ucz. Maria Borowicka, Julia Kawczyńska

109.

Spotkanie 2. młodzieży z Wiesławem Nosowskim, zaprezentowanie słuchowiska Marii Danilewiczowej
,,Na prowansalskich ścieżkach Marii Magdaleny”

22.05.2018, Stawki

Wiesław Nosowski, organizator – Anna Stanek

110.

Wygłoszenie mowy o Wilhelmie Markowskim – ojcu Marii Danilewicz Zielińskiej oraz przypomnienie historii Jej domu rodzinnego przy ulicy Chopina 10 na III aleksandrowskim konkursie krasomówczym ,,Kujawy, moja mała ojczyzna”

25.05.2018,
Aleksandrów Kujawski, Miejskie Centrum Kultury

Anna Stanek,
ucz. Roksana Jaskrowska
(II m.)

111.

Święto Szkoły – w ramach Dnia Patrona – konkursy, turniej wiedzy
o Patronce szkoły, część artystyczna ,,po kujawsku”

30.05.2018, Stawki

Kamila Kurnatowska, Danuta Olejnik, Anna Stanek, Dorota Świtońska

112.

Rajdy rowerowe ,,Na kujawskich ścieżkach Marii Danilewicz Zielińskiej” połączone z czytaniem fragmentów opowiadań i wspomnień Marii Danilewicz Zielińskiej

 

11. i 12.06. 2018,
Stawki, Aleksandrów Kujawski, Nieszawa, Tążyna, Ciechocinek, Raciążek, Nieszawa

Anna Stanek, Małgorzata Wdowczyk, uczennice z klasy II a gimnazjum

113.

Projekt edukacyjny ,,Na kujawskich ścieżkach Marii Danilewicz Zielińskiej” – wyszukanie we wspomnieniach
i twórczości Patronki opisów miejsc
z Kujaw; opracowanie trasy rajdu rowerowego i odbycie go, zestawienie literackich opisów ze współczesnym wyglądem miejsc, przedstawienie wrażeń w prezentacji multimedialnej

 

Kwiecień – czerwiec 2018, Stawki

Anna Stanek, uczennice
z klasy II a gimnazjum

114.

Recytacja fragmentów opowiadania ,,Jantolkowa” na XVI Dobrzyńsko – Kujawskim Konkursie Recytatorskim
w Karnkowie

 

19.06.2018, Karnkowo

Anna Stanek,
ucz. Zuzanna Piotrowska (II m.)

115.

Spotkanie 3. młodzieży z Wiesławem Nosowskim, współautorem książki ,,Życie usłane książkami. Szkice słowem i obrazem do biografii Marii Danilewicz Zielińskiej (1907-2003)”, prezentacja książki ,,Pieśni polskie
w kajecie Edwarda Apolinarego Wirtha”, wspólne z uczniami śpiewanie pieśni patriotycznych zamieszczonych w ,,kajecie”

31.10.2018, Stawki

Wiesław Nosowski, Anna Stanek, Dorota Stanicka

116.

Prezentacja multimedialna ,,Aleksandrów, Londyn, Feijo, Stawki. Maria Danilewicz Zielińska – człowiek książki, inspirator” – na konferencji ,,Biblioteka – Środowisko – Różnorodność działań”

14.11.2018,
Bydgoszcz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego

Małgorzata Wdowczyk

117.

Projekt młodzieżowy ,,Poznajcie zwykłego bohatera. Wilhelm Markowski” grupy ,,Młodzi w akcji” –
w ramach ścieżki projektowej Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Codzienny patriotyzm” (Projekt dotyczył ojca Marii Danilewicz Zielińskiej, fragmenty – związane
z dzieciństwem pani Marii)

 

Listopad 2018 – styczeń 2019,

1.02.2019 – publiczna prezentacja, Stawki

Anna Stanek, uczennice: Zuzanna Piotrowska, Nikola Tumińska, Nina Tłuchowska, Zuzanna Lewandowska, Patrycja Machtelewska

118.

Referat ,,Związki Marii Danilewicz Zielińskiej ze zbiorami Muzeum Polskiego w Rapperswilu” – w czasie wernisażu wystawy ,,Historia Muzeum Polskiego w Rapperswilu”

 

3.04.2019, Stawki

Anna Stanek

119.

Dzień Patrona (część artystyczna,
w tym – adaptacja opowiadania ,,Maj w Krzemieńcu)

29.05.2019, Stawki

Danuta Olejnik, Anna Stanek (część artystyczna), Dorota Stanicka (chór), Kamila Drużyńska (dekoracje)

120.

Wernisaż wystawy ,,Kujawskie
i krzemienieckie serce Pani Marii”, związanej z 80. rocznica zorganizowania przez Marię Danilewicz Zielińską wystawy krzemienieckiej ,,Słowacki na tle epoki”

 

29.05.2019, Stawki

Małgorzata Wdowczyk (wystawa, referat wprowadzający),
Kamila Kurnatowska (opracowanie graficzne)

121.

,,Słowa” - praca literacka inspirowana mottem powieści ,,Dom” Marii Danilewicz Zielińskiej: ,,I czuję tę wielką prawdę, że drobiazgi stanowią w sumie życie” (Karol Dickens) – wyróżnienie w VI edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej ,,Słowo i tożsamość”

 

6.06.2019, Włocławek,
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 

Anna Stanek, ucz. Nina Tłuchowska (wyr.)

122.

Prezentacja multimedialna ,,Maria Danilewicz Zielińska (1907-2003) – współautorka wystawy krzemienieckiej - Słowacki na tle epoki” – w ramach konferencji ,,Słowacki na nowo odkryty. W rocznicę wystawy krzemienieckiej”

3.09.2019, Wrocław, Centrum Historii ,,Zajezdnia”

Małgorzata Wdowczyk

123.

Wystawa ,,Kujawskie i krzemienieckie serce Pani Marii”, referat
o krzemienieckiej wystawie ,,Słowacki na tle epoki” – autorstwa Marii Danilewicz Zielińskiej – w 80. rocznicę

24.09.2019,
Aleksandrów Kujawski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Małgorzata Wdowczyk (wystawa, referat),
Kamila Kurnatowska (opracowanie graficzne)

 

 

2022 Copyright My School Rights Reserved